Titulinis Naujienos 2020 veiklos rezultatai
2021.03.05

2020 veiklos rezutlatai

2020-aisiais palankiai susiklosčiusios gamtinės sąlygos, nulėmė ženklų derliaus kokybės ir kiekybės šuolį. Rapsų ir kviečių derliai buvo vieni didžiausių istorijoje. Vidutinės supirkimo kainos visus metus buvo aukštos ir vis dar išlaiko tendenciją augti.
 
2020 metais naujos ž.ū. technikos pardavimų rinka buvo vis dar žemesnė už ilgamečius vidurkius, bet geri derliai ir pagerėję ūkių finansiniai rodikliai suaktyvino investicijas į ž.ū. techniką. 2020-aisiais efektyviai ir sklandžiai vyko ir ES subsidijų programų įgyvendinimas. EWA nuosekliai didina turimas rinkos dalis traktorių ir kombainų segmente.
 
Dėl 2017-2019 metų rinkos nuosmukio - naujos technikos poreikis išlieka didelis ir prognozuojant 2021 metų rinką.
 
Įmonės vadovybė, sudarė 2021 metų biudžetą, kuriame numatomos pardavimų pajamos turėtų siekti 31,5 mln. EUR. Pelnas prieš apmokestinimą turėtų siekti 1,78 mln. EUR, EBITDA sieks 2,5 mln. EUR.
 
Pagrindinės užduotys 2021 metais bus toliau auginti aukštesnio pelningumo produktų ir paslaugų pardavimų apimtis, bei stiprinti pozicijas traktorių ir javų kombainų rinkose. Taip pat, bendradarbiaujant su pagrindiniais tiekėjais, ieškoma būdų geografinei plėtrai regione.


SVARBIAUSI ĮVYKIAI PER 2020 METUS:


• Naujų, profesionaliems ūkiams skirtų traktorių žemės ūkio subjektai įregistravo net 29,5% daugiau (698 vnt.) nei 2019 metais (539 vnt.).

• Traktorių rinkoje pirmą kartą įmonės istorijoje pasiekta 1-oji vieta. EWA atstovaujamų Massey Ferguson traktorių rinkos dalis pasiekė rekordinius 20,2% (2019 metais – 18,2%), 2020 metais ūkių subjektai įregistravo net 141 Massey Ferguson traktorių.

• Naujų, profesionaliems ūkiams skirtų kombainų žemės ūkio subjektai įregistravo 24,8% daugiau (121 vnt.) nei 2019 metais (97 vnt.). Massey Ferguson kombainų rinkos dalis pasiekė 24,8% (2019 – 19,6%).

• Augant parduodamos ir aptarnaujamos technikos kiekiams Šiaurės Vakarų Lietuvoje, įmonė investavo į serviso ir paslaugų kokybę šiame regione. Rugsėjo mėnesį Plungėje atidarytas naujas technikos prekybos padalinys.

• Gruodžio mėnesį išplatinta 1,5 mln. eurų nevieša obligacijų emisija, kurios paskirtis – 2015 metais rizikos kapitalo fondo suteiktos paskolos refinansavimas geresnėmis sąlygomis. Viso fondui grąžinta paskola su sukauptomis palūkanomis – 2,4 mln. eurų, o mokėtos vidutinės metinės palūkanos buvo 17,06%. Išplatintų obligacijų metinės palūkanos svyruos tarp 12%-16%, priklausomai nuo Finansinės skolos/EBITDA santykio. Vidutinės palūkanos 2021 metais sudarys 12,33%. Obligacijų išpirkimo terminas – 2022.12.04, galimas išankstinis dalinis arba pilnas obligacijų išpirkimas.

• 2020 metų pradžioje prasidėjusi Covid-19 pandemija įmonės veiklai sukėlė tam tikrų nepatogumų, kaip apribojimai kontaktams su klientais,  tiekėjais, technikos demonstravimo apribojimas. Taip pat 2020 metais stipriai pablogėjo dalies tiekėjų apmokėjimo sąlygos, bei bankų kreditavimo apetitas. Tai neleido pilnai išnaudoti pardavimų potencialo gerais klimatiniu atžvilgiu metais. Tačiau ankstesnių metų investicijos į IT infrastruktūrą leido nepatirti daug nepatogumų ir nuostolių. Taip pat pasinaudojome galimybe atidėti dalį mokesčių iki 2022.12.25, kas leido išlaikyti likvidumą. 2021 metais, jei situacija iš esmės nepasikeis ir vakcinavimo planas bus įgyvendinamas panašiu tempu, kaip šiuo metu planuojama vyriausybės, tikimės taip pat išvengti reikšmingų nuostolių, susijusių su Covid-19 įtaka įmonės veiklai.

2020 metų ataskaita ir priedai:
NASDAQ puslapyje