Titulinis Naujienos EWA viešas akcijų platinimas balandžio 3 - 28 d.
2017.04.03

EWA viešas akcijų platinimas startuoja balandžio 3 dieną

Praėjusių metų pabaigoje apie planuojamą žengimą į vertybinių popierių biržą pranešusi žemės ūkio technikos prekybos bendrovė „East West Agro“ (EWA) pradeda paskutinį pasirengimo etapą. Nuo balandžio 3 dienos startuos pirminis viešas EWA akcijų siūlymas (angl. IPO). Iki balandžio 28 d. investuotojai galės įsigyti naujai išleidžiamas bendrovės paprastąsias vardines 1 EUR nominalios vertės akcijas – iš viso 125 tūkst. vienetų. Vienos akcijos siūlymo kaina – 24 eurai.


Bendrovės išleidžiamų naujų akcijų emisijos dydis – 3 mln. eurų. Išleidus visas 125 000 naujų EWA akcijų, jos sudarys 20 proc. padidinto bendrovės įstatinio kapitalo. Po naujų akcijų išplatinamo ir įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo, visas EWA akcijas ketinama įtraukti į Nasdaq Baltijos alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
 
„Nuo pat bendrovės veiklos pradžios vadovaujamės šiuolaikiškais verslo valdymo principais ir siekiame tvaraus verslo augimo. Tai mums leidžia plėstis, kurti naujas darbo vietas ir prisidėti prie Lietuvos žemės ūkio pažangos jau bene dešimt metų. Žengdami dar vieną žingsnį – siūlydami viešai įsigyti bendrovės akcijų – įsipareigojame ne tik partneriams ir darbuotojams, bet ir investuotojams, su kuriais esame atviri dalintis savo verslo sėkme“, -  sako Gediminas Kvietkauskas, EWA generalinis direktorius. Pasak jo, sėkmingai įvykdžius viešą akcijų siūlymą ir išleidus naujas EWA akcijas, įsipareigojama akcininkams išmokėti tarpinius dividendus – 1,60 euro vienai akcijai.

Biržoje pritrauktą kapitalą bendrovė numačiusi skirti kapitalo struktūrai sustiprinti ir  plėtrai – 2017-2018 metais ketinama atidaryti papildomas EWA techninės priežiūros ir prekybos atstovybes pagrindiniuose Lietuvos rajonuose. Pirmiausia plėtra numatyta Šiaulių rajone.

Vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ prezidento Sauliaus Malinausko teigimu, labai sveikintina, kad kapitalą, reikalingą plėtrai ir augimui, įmonės pasirenka pritraukti viešoje vertybinių popierių rinkoje.
„Viešas akcijų siūlymas investuotojams – tai vienas iš patrauklių būdų pritraukti papildomą kapitalą, o listingavimas biržoje  padeda didinti įmonių žinomumą, skaidrumą, jų vertybinių popierių likvidumą. Skatiname bendroves žengti į „First North“ alternatyviąją rinką – tai žingsnis augančioms mažoms ir vidutinėms bendrovėms atkreipti investuotojų dėmesį ir pasinaudoti viešos kapitalo rinkos galimybėmis. Džiaugiamės, kad jaunos  kompanijos vis drąsiau svarsto apie augimą ir plėtrą, įsileidžiant investuotojus per viešą vertybinių popierių rinką“, – sako S. Malinauskas.

EWA pirminį viešą akcijų siūlymą vykdo ir su platinimu susijusią informaciją investuotojams teikia FMĮ „Orion Securities“. Numatyta, kad minimalus vieno investuotojo įgyjamų EWA naujų akcijų skaičius yra 50, o maksimalus – 41 666 vienetai.
 

Informacija apie akcijų platintojus:

Akcinės bendrovės EWA akcijų viešą platinimą vykdo ir su platinimu susijusią informaciją teikia UAB FMĮ „Orion Securities“. Prieš priimant sprendimą dėl investavimo, rekomenduojama atidžiai susipažinti su detalia informacija apie EWA, platinamas naujas akcijas ir jų įsigijimą, su investavimu susijusias rizikas ir kita esmine informacija, kuri yra pateikiama 2017 m. kovo 27 d. parengtame EWA Informaciniame dokumente. Jį galima rasti bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, taip pat FMĮ „Orion Securities“ buveinėse.

EWA naujai išleidžiamos akcijos viešai siūlomos ir EWA 2017 m. kovo 27 d. Informacinis dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir atvejų, kai jo rengti nereikia, aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45 (2016 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 03-107 redakcija).